Националната асоциация за приобщаване е неправителствена, нестопанска организация, която обединява хора с увреждания и специалисти в областта на приобщаващото образование, равни права и професионално обучение и заетост.