Състояние на децата по Света през 2017 г.

Децата в дигиталния свят.

Децата в дигиталния свят изследва начините, по които дигиталната технология вече е променила живота на децата и техните житейски шансове, и какво може да донесе бъдещето.

Децата в дигиталния свят

Докладът Състояние на децата по света през 2017 г.: Децата в дигиталния свят изследва начините, по които дигиталната технология вече е променила живота на децата и техните житейски шансове, и какво може да донесе бъдещето. Ако се използва правилно и е общодостъпна, дигиталната технология може да промени правилата на играта за социално изключените деца – независимо дали поради бедност, раса, етническа принадлежност, пол, увреждане, разселеност или географска изолация, свързвайки ги със свят на възможности и предоставяйки им уменията, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в един дигитален свят.

Ако обаче не разширим достъпа до нея, дигиталната технология може да създаде нови разделения, които не позволяват на децата да реализират своя потенциал. И ако не действаме сега, за да сме в крак с бързите промени, рисковете онлайн могат да направят уязвимите деца  по-податливи на експлоатация, злоупотреба и дори трафик, както и да доведат до по-трудно доловими заплахи за тяхното благополучие.

Този доклад призовава за по-бързи действия, целенасочени инвестиции и засилено сътрудничество в защита на децата от вредите от един по-свързан свят, като същевременно се използват възможностите на дигиталната епоха за облагодетелстване на всяко дете.

Целият доклад, можете да прочетете и изтеглите оттук:

Децата в дигиталния свят (PDF, 5 MB)

Автор

UNICEF

Дата на публикуване

Декември 2017

Езици

Български, Английски

ISBN

ISBN: 978-92-806-4930-7