• Организиране на тематични конференции свързани с уврежданията
  • Лобиране и промяна на законодателството свързано с уврежданията
  • Обучения на специалисти
  • Обучения за хора с увреждания
  • Център за информация и професионално ориентиране